7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

De VRM is vertegenwoordigd in de European Platform of Regulatory Authorities, de koepelorganisatie waartoe de meeste Europese omroepregulatoren behoren. EPRA streeft naar een permanente vorm van overleg en uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende Europese omroepregulatoren. EPRA wil ook oplossingen aanreiken voor problemen die gerelateerd zijn aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Een delegatie van de VRM nam deel aan de EPRA-bijeenkomst van 25 tot 27 mei 2011. Tijdens de plenaire zitting werd gedebatteerd over de afbakening van de grenzen tussen traditionele en nieuwe media vanuit het regelgevend perspectief. Ook de onafhankelijkheid van de regulatoren werd besproken. Daarnaast werden werkgroepen gewijd aan productplaatsing, digitale radio en het gebruik van het spectrum.

Een delegatie van de VRM nam ook deel aan de EPRA-bijeenkomst van 6 tot 8 oktober 2011. Tijdens de plenaire zitting werden de uitdagingen op het vlak van video on demand besproken. Ook de monitoring van de werking van de regulatoren kwam plenair aan bod. Er waren werkgroepen voorzien rond productplaatsing, digitale televisie en nieuwe media alsook rond de bescherming van minderjarigen. 

 

7.2. Working Group of EU Regulatory Authorities in the Field of Audiovisual Media Services

Op 15 november 2011 nam een delegatie van de Vlaamse Regulator voor de Media deel aan de Working Group of EU Regulatory Authorities in the field of Audiovisual Media Services, die door de Europese Commissie wordt samengeroepen.

Op deze vergadering kwamen volgende thema’s aan bod: Connected TV, de promotie van Europese audiovisuele werken, de toepassing van de Richtlijn Audiovisuele Media Diensten, de herziening van de interpretatieve mededeling over televisiereclame, productplaatsing en de onafhankelijkheid van regulatoren.

 

7.3. Euregiolators

Op 2 februari 2011 nam een delegatie van de VRM deel aan de vergadering van Euregiolators.  Euregiolators verenigt de mediaregulatoren uit het Maas-Rijngebied. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt er deel van uit samen met de mediaregulatoren uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap, Nederland, Luxemburg en verschillende Duitse Länder.

Het doel van Euregiolators is om op een informele manier op regelmatige basis overleg te plegen aangaande een aantal mediagerelateerde thema’s waarmee de verschillende regulatoren te maken hebben.

Op de bijeenkomst van 2 februari 2011 werd onder andere de toepassing van de Richtlijn Audiovisuele Media Diensten besproken alsook de samenwerking tussen de verschillende regulatoren.   

 

7.4. Andere contacten

Op 31 januari 2011 ontving de VRM een delegatie van de Noorse Mediaregulator ‘Medietilsynet’ in het kader van een werkbezoek. Hierbij werden ideeën en ervaringen uitgewisseld op het gebied van de werking van beide regulatoren en werd door de VRM ook een toelichting geven m.b.t. mediaconcentratie.