Indienen werkingsverslagen vóór 30 juni 2024

Artikel 182 van het Mediadecreet bepaalt dat de dienstenverdelers die een of meerdere omroepdiensten van een of meerdere televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, op lineaire of niet-lineaire wijze ter beschikking stellen van het publiek, jaarlijks aan de Vlaamse Regulator voor de Media een werkingsverslag bezorgen, met vermelding van de aandeelhoudersstructuur, het aantal abonnees, het aantal abonnees in het Nederlandse taalgebied en de doorgegeven omroepprogramma's, alsmede de jaarrekening, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 198 van het Mediadecreet bepaalt dat aanbieders van een kabelomroepnetwerk jaarlijks voor 30 juni aan de VRM een werkingsverslag bezorgen met vermelding van de aandeelhoudersstructuur, het aantal abonnees, de doorgegeven omroepprogramma's, de balans en de jaarrekening (goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouders).

Dienstenverdelers en aanbieders van kabelomroepnetwerken wordt bijgevolg gevraagd de benodigde informatie aan de VRM te bezorgen vóór 30 juni 2024. Zij dienen daarvoor gebruik te maken van het bijgevoegd formulier.

vrijdag, 14 juni 2024