Conformiteit kostentoerekeningssystemen kabeloperatoren

In het marktanalysebesluit van 29 juni 2018 werd aan de kabeloperatoren de verplichting opgelegd om een kostentoerekeningssysteem op te zetten.

De kabeloperatoren hebben de afgelopen maanden documenten aangeleverd voor het boekjaar 2022 (4de oefening). Die documenten (de beschrijving van het kostentoerekeningssysteem en het verplichte controleverslag van een bedrijfsrevisor) zijn nagekeken.

De VRM heeft vastgesteld dat de aangeleverde documenten voldeden aan de voorschriften.

Toegevoegd aan dit bericht kan je de volgende documenten terugvinden:

  • Mededeling algemene kamer VRM betreffende de conformiteit van het kostentoerekeningssysteem Telenet
  • Mededeling algemene kamer VRM betreffende de conformiteit van het kostentoerekeningssysteem Voo NV.
woensdag, 10 juli 2024