Consultatieverslagen

Op 14 april 2020 publiceerde de VRM 2 ontwerpen van beslissing van de VRM die analyseren of de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbieding van Telenet en VOO conform zijn aan de CRC-beslissing van 29 juni 2018 met betrekking tot de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied. 

De betrokken partijen konden tot 26 mei 2020 hun reactie aan de VRM bezorgen.

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken. Het verslag kan u raadplegen onder de documenten.

De VRM ontving reacties van de volgende partijen:

  • Orange
  • Proximus
  • Telenet
  • VOO/Brutélé

De reacties waarvoor de VRM reeds over niet- vertrouwelijke versies beschikt kan u nalezen onder de gekoppelde documenten.

dinsdag, 30 juni 2020