Vacature: Economist

De Vlaamse Regulator voor de Media werft een Economist aan.

De functie in het kort:

Je werkt binnen de economische cel van de Vlaamse Regulator voor de Media. De VRM is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap dat het toezicht uitoefent op de Vlaamse mediasector. De VRM behandelt aanvragen voor mediavergunningen, staat in voor het toezicht op de mediaregelgeving en voor de beslechting van geschillen in verband met deze regelgeving.

Vanuit economisch oogpunt bepaal je relevante markten voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken (omroep en telecom). Je analyseert markten om na te gaan of ze daadwerkelijk concurrerend zijn en identificeert ondernemingen met aanmerkelijke marktkracht op deze markten. In dit kader breng je advies uit over verplichtingen die de VRM kan opleggen. Je brengt concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart.

Functiebeschrijving en selectiereglement kan je toegevoegd aan dit bericht terugvinden.

Interesse? Alle informatie en sollicitatieformulier kan je hier terugvinden.

Solliciteren kan tot en met 2 januari 2020.

donderdag, 5 december 2019