Expertendatabank nu ook mobiel raadpleegbaar

U bent journalist (of journalist in opleiding) en zoekt een expert? In de expertendatabank vindt u meer dan 1000 experten die gespecialiseerd zijn in een welomschreven vakgebied. Bijzonder is dat ze vrouw zijn, een andere herkomst hebben, een handicap hebben,…. Via expertendatabank kunt u deze experten eenvoudig terugvinden en creëert u een diverser nieuwsaanbod. 

De expertendatabank is vanaf nu ook mobiel raadpleegbaar !

De expertendatabank is een initiatief van de Vlaamse overheid, team gelijke kansen in Vlaanderen.

www.expertendatabank.be

woensdag, 13 januari 2016