Conformiteitsattest verplicht voor vast opgestelde zendantennes

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid maakt de antenne-eigenaars er attent op dat sinds 2011 een Vlaams Besluit van kracht is voor vast opgestelde zendantennes. Volgens dat besluit moeten zendantennes voor radio en televisie voldoen aan bepaalde voorwaarden om de blootstelling van de omgeving aan elektromagnetische straling te beperken.

Om aan te tonen dat de milieukwaliteitsnorm in de omgeving van zendantennes gerespecteerd wordt, moet de antenne-eigenaar bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een conformiteitsattest aanvragen. Die aanvraag gebeurt door middel van een technisch dossier dat de eigenschappen van de installatie en de kenmerken van de omgeving bevat. Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) controleert  in opdracht van de Vlaamse overheid het technisch dossier. Als de installatie voldoet aan de norm, dan ontvangt de antenne-eigenaar het conformiteitsattest van de Vlaamse overheid. Het attest wordt tegelijk ook bezorgd aan de gemeente waar de antenne zich bevindt.

Wie moet een conformiteitsattest aanvragen ?

Antenne-eigenaars die een nieuwe antenne willen oprichten of een bestaande antenne wijzigen moeten een conformiteitsattest aanvragen.  De regelgeving is van toepassing op zendantennes die gebruikmaken van elektromagnetische straling tussen 10MHz en 10 GHz. Dit zijn antennes voor o.a. televisie, radio, gsm, draadloos internet in steden, radarinstallaties voor het regelen van luchtverkeer en installaties van het leger. Antenne-eigenaars van deze antennes moeten bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een conformiteitsattest aanvragen voor de ingebruikname van een nieuwe antenne of bij wijzigingen aan een bestaande antenne. Tijdelijke antennes die minder dan 2 weken opgesteld worden (bijv. bij een evenement), moeten geen attest aanvragen maar wel voldoen aan de norm.

Is een conformiteitsattest altijd nodig?

Een conformiteitsattest is niet nodig in volgende gevallen:

  • Voor een tijdelijke zendantenne die minder dan 2 weken wordt opgesteld
  • Als het gemiddeld effectief zendvermogen lager is dan 2 Watt
  • Als het gemiddeld effectief vermogen hoger is dan 2 Watt, maar lager dan 20 Watt en er niemand in de veiligheidszone kan komen
  • Als de zendantenne niet werkt met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz
  • Voor de mobiele antennes

Hoe een conformiteitsattest aanvragen ?

Voor het opmaken van het technische dossier zijn zowel technische gegevens van de antennes (zendvermogen, stralingsrichting, ...)  als kenmerken van de omgeving van de antennes nodig (gebouwen, inplantingsplaats, ...). Voor meer informatie over het opmaken van het technische dossier kan u terecht op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid op volgende links :


Meer informatie ?

Voor meer informatie of hulp bij het opmaken van een technisch dossier kan u surfen naar de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie www.lne.be/zendantennes (nieuw venster), mailen naar [email protected] of bellen naar 02 553 11 31.

De Vlaamse Regulator voor de Media vraagt u graag om eventuele vragen en opmerkingen rechtstreeks tot het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie te richten.

Nuttige link:

Besluit Vlaamse Regering (nieuw venster)

dinsdag, 28 februari 2012