Aanvragen tijdelijke zendvergunning

Indienen aanvragen tijdelijke zendvergunningen

Artikel 193 van het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 bepaalt dat de VRM naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke vergunning kan uitreiken voor de duur van het evenement.

Om een inpasbaarheidsonderzoek voor frequenties te kunnen doen, dienen deze aanvragen minimaal negen weken voor de aanvang van het evenement bij de VRM binnen te komen.

De VRM vraagt aanvraagdossiers zo vlug mogelijk in te dienen, indien mogelijk zelfs ruim meer dan negen weken voor het evenement.

Lees ook de toelichting over het indienen van een aanvraag voor een tijdelijke zendvergunning. Deze vindt u terug onder documenten.

vrijdag, 7 december 2012