Waarschuwing voor Nena Schuurmans (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Nena Schuurmans op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 9 oktober 2023 tot en met 22 oktober 2023. Het onderzoek betreft de profielen en kanalen ‘nena_schuurmans’ (Instagram) en ‘nenaschuurmans’ (TikTok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Sam Van Denderen online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (12 april 2023, 14 juni 2023 en 29 augustus 2023) werd Nena Schuurmans door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Uit het onderzoek blijkt dat tijdens de onderzochte periode 3 video’s online werden geplaatst waarbij de commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.

Uit de beelden blijkt dat bij geen enkele video de ‘platform disclosure’-functionaliteit werd geactiveerd.
Bij de tweede video werd ook verder helemaal geen aanduiding of advertentieterm toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie. Hoewel bij video’s 1 en 3 de vermelding “publiciteit” werd gebruikt, was deze vermelding echter voor de kijkers niet duidelijk zichtbaar. De kijker dient immers het bericht zelf eerst open te klikken alvorens de vermelding verschijnt. Om duidelijk te wijzen op aanwezigheid van commerciële communicatie, dient een aanduiding duidelijk zichtbaar te zijn op het ogenblik dat de video begint te spelen.
Het merk of partner werd vermeld bij de video’s, maar dit volstaat geenszins om alsnog de commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken.

Nena Schuurmans betwist de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM niet. Zij betreurt dat zij de regels met betrekking tot de commerciële communicatie op sociale mediaplatforms, zoals Tiktok, niet heeft nageleefd, begrijpt de ernst van haar fouten en is volledig bereid om daarvoor de verantwoordelijkheid op te nemen.

De VRM besluit dat Nena Schuurmans de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet heeft geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Nena Schuurmans.

De VRM besluit Nena Schuurmans te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Nena Schuurmans
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 februari 2024
Beslissingsnummer:
2024-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek