Waarschuwing voor Natalia Druyts (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Natalia Druyts op de platformdiensten Instagram en YouTube aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 8 januari 2024 tot en met 22 januari 2024. Het onderzoek betreft de profielen en kanalen ‘nataliamusic’ (Instagram) en ‘nataliamusic_be’ (YouTube).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerder door Natalia Druyts online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (17 januari 2023, 28 maart 2023 en 9 november 2023) werd Natalia Druyts door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website  voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Uit onder onderzoek blijkt dat tijdens de onderzochte periode 6 video’s met commerciële communicatie online werden geplaatst, waarvan 5 video’s waarbij de drie elementen uit het CCP telkens niet cumulatief aanwezig waren.

Natalia Druyts ontkent niet dat er in de video’s sprake is van commerciële communicatie. Zij geeft ook toe dat de aanwezige commerciële communicatie in de 5 betreffende video’s niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt, zoals decretaal voorgeschreven.

De VRM besluit dat Natalia Druyts de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet heeft geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Natalia Druyts.

De VRM besluit Natalia Druyts te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Natalia Druyts
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek