Waarschuwing voor Gaetan Likile (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Gaetan Likile op de platformdiensten Instagram en TikTok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 8 januari 2024 tot en met 22 januari 2024. Het onderzoek betreft de profielen en kanalen ‘gaetan.likile’ (Instagram en TikTok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerder door Gaetan Likile online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (10 februari 2022, 14 juni 2023, 5 juli 2023 en 25 juli 2023) werd Gaetan Likile door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door hem online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website  voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM:

 Tijdens de onderzochte periode worden 4 video’s met commerciële communicatie online geplaatst op het Instagram-profiel ‘gaetan.likile’. De commerciële communicatie in deze video’s wordt niet las dusdanig gemakkelijk herkenbaar gemaakt. Bijgevolg zijn de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Gaetan Likile.

De VRM besluit Gaetan Likile te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Gaetan Likile
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek