Waarschuwing voor Frances Lefebure (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Frances Lefebure op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 4 maart 2024 – 31 maart 2024. Het onderzoek betreft het Instagram-profiel ‘franceslefebure’.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Frances Lefebure online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder (22 februari 2022, 23 maart 2022 en 18 januari 2023) werd Frances Lefebure door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.  Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Drie video’s die in de onderzochte periode werden geüpload op het Instagram-profiel ‘franceslefebure’, bevatten commerciële communicatie die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers.

Frances Lefebure ontkent niet dat er in de betroffen video’s sprake is van commerciële communicatie en geeft ook toe dat de aanwezige commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt, zoals decretaal voorgeschreven.

Uit de beelden blijkt o.a.:

  • dat bij geen enkele video de ‘platform disclosure’-functionaliteit werd geactiveerd
  • dat bij 1 video geen aanduiding of advertentieterm werd toegevoegd. Bij de twee andere video’s werd de vermelding “advertentie” gebruikt, maar deze was voor de kijkers niet duidelijk zichtbaar. De vermelding was in 1 geval namelijk in een zeer klein lettertype, op een onduidelijke plaats (achter de chatbalk) en met een weinig contrasterende achtergrond. In het tweede geval stond de vermelding aan het einde van de beschrijving waardoor de kijker eerst een actie moest uitvoeren (op de beschrijving of “…” klikken en naar beneden scrollen) vooraleer dit label zichtbaar werd. Om duidelijk te wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie dient een aanduiding duidelijk zichtbaar te zijn op het ogenblik dat de video begint te spelen.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving  vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dat deze inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Frances Lefebure.

De VRM besluit Frances Lefebure te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Frances Lefebure
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 juni 2024
Beslissingsnummer:
2024-039
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek