Gcv Radio UNDR dient zich uiterlijk op 1 maart 2024 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden