Gcv Radio UNDR dient zich uiterlijk op 1 maart 2024 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022 werd gcv Radio UNDR erkend voor een termijn van negen jaar als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 61 (lokaliteit Essen 107.5 MHz, Wuustwezel 106.1 MHz en Kalmthout 107.9 MHz).

In toepassing van artikel 134, §6, van het Mediadecreet dient gcv Radio UNDR binnen het jaar na datum van ingang van de erkenning uit te zenden. Dat betekent dat gcv Radio UNDR uiterlijk op 21 oktober 2023 diende uit te zenden.

Op 3 november 2023 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door gcv Radio UNDR.

Gcv Radio UNDR had nog geen zendvergunning aangevraagd voor de toegewezen frequenties.

De onderzoekscel van de VRM heeft gcv Radio UNDR hierop gewezen bij bericht van 27 september 2023 en tevens meegedeeld dat gcv Radio UNDR zich blootstelt aan een procedure met als mogelijk gevolg de opheffing van de erkenning.
Gcv Radio UNDR werd daarom verzocht om de VRM op de hoogte te brengen van een stand van zaken of voorgenomen stappen om de uitzendingen aan te vatten.

Gcv Radio UNDR reageerde op 2 oktober 2023 met de mededeling dat door noodzakelijke aanpassingen aan de eigendomsstructuur van de gcv alsook door de afwezigheid van geschikte zendlocaties in het doelgebied en technici voor de installatie van de benodigde apparatuur gedurende de periode juni-augustus 2023, de vooropgestelde opstartdatum niet meer haalbaar bleek te zijn. Gcv Radio UNDR maakte zich sterk om in de derde week van oktober 2023 technisch gereed te zijn voor een effectieve opstart van de uitzendingen en voor het aanvragen van de nodige zendvergunningen.

Na het verstrijken van de vooropgestelde termijn stelt de onderzoekscel echter vast dat er geen enkele aanvraag tot zendvergunning werd ingediend voor geen van de drie toegewezen frequenties. Gcv Radio UNDR biedt dan ook geen concrete vooruitzichten voor de opstart van de uitzendingen op de drie toegewezen frequenties.

 

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM der erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of opheffen.

Een opheffing moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve opheffing van haar erkenning door de VRM.

Frequenties zijn een schaars goed met een belangrijke publieke waarde. Er dient over gewaakt te worden dat ze maximaal worden benut.

Gelet op het feit dat gcv Radio UNDR nog geen zendvergunning heeft aangevraagd en geen concrete uitzichten biedt voor de opstart van de uitzendingen op de drie toegewezen frequenties, voldoet gcv Radio UNDR niet aan haar uitzendverplichtingen.

De VRM besluit dat gcv Radio UNDR tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd krijgt om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
vrm
Partij 2:
gcv Radio UNDR
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 januari 2024
Beslissingsnummer:
2024-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek