Waarschuwing voor Younes Idrissi (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van ‘Younes Idrissi’ op de platformdiensten Instagram, Tiktok en Youtube aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 3 juli – 28 juli 2023. Het onderzoek betreft volgende kanalen en profielen:

  • younesidrissi_’  en ‘younesidrissi_fitness’ op Instagram
  • ‘younesidrissi_’ en ‘younesidrissi_fitness’ op Tiktok
  • ‘Younes_’ op Youtube.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Younes Idrissi online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (3 februari 2022, 15 maart 2022 en 20 mei 2022) nam de VRM met Younes Idrissi contact op naar aanleiding van door hem online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.
Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM


Volgens de onderzoekscel werden in zeven video’s commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar gemaakt voor de kijkers.

In zijn schriftelijke opmerkingen erkent Younes Idrissi dat de zeven onderzochte video’s commerciële communicatie bevatten in de zin van het Mediadecreet. Hij werk regelmatig samen met verschillende partners en merken voor de promotie van bepaalde producten. Hij ontvangt voor die promotie een financiële vergoeding.

Artikel 53 van het Mediadecreet bepaalt dat “Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut moeten gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn.”

In het Content Creator Protocol worden aanwijzingen gegeven voor het duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie voor volgers en kijkers (in de vorm van drie stappen). Het gaat hierbij om een leidraad, die in overleg met de belanghebbenden werd opgesteld, om houvast te bieden aan content creators over de manier waarop aan hun verplichtingen als omroeporganisaties te voldoen. De VRM benadrukt dat het CCP geenszins strengere regels oplegt dan het Mediadecreet, zoals Younes Idrissi aanvoert.

Uit de beelden blijkt dat in de zeven video’s commerciële communicatie aanwezig is. Het betreffende merk werd getagd en de “disclosure feature” voor het gebruik van commerciële communicatie van de platformdienst werd geactiveerd. Verder werd door Younes Idrissi bij de video’s ook telkens ergens de vermelding “ad” toegevoegd.

De VRM besluit echter dat deze maatregelen niet volstaan om de commerciële communicatie in deze video’s gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken in de zin van artikel 53 van het Mediadecreet. De afkorting “ad” geeft niet op heldere wijze aan dat er sprake is van een ‘advertentie’ of commerciële communicatie. Daarenboven was deze vermelding vaak voor de kijkers ook niet duidelijk zichtbaar want bij enkele video’s diende de kijker het bericht zelf eerst open te klikken alvorens de vermelding verschijnt, waardoor ze hoe dan ook onvoldoende had kunnen wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie. Dit is pas het geval indien de aanduiding duidelijk zichtbaar is op het ogenblik dat de video begint te spelen.

De VRM besluit dat Younes Idrissi op deze manier een inbreuk heeft begaan op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Younes Idrissi.

De VRM besluit dan ook Younes Idrissi te waarschuwen voor de inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Younes Idrissi
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-047
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek