Waarschuwing voor Nour en Fatma Daghbouj (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Nour en Fatma Daghbouj op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 5 september – 3 oktober 2023. Het onderzoek betreft de profielen en kanalen ‘nourandfatma_’ (Instagram) en ‘nourandfatma’ (TikTok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Nour en Fatma Daghbouj online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (17 februari 2022, 15 maart 2022, 20 april 2022, 28 oktober 2022 en 23 augustus 2023) werden Nour en Fatma Daghbouj door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door hen online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM

Uit het onderzoek blijk dat tijdens de onderzochte periode 3 video’s online werden geplaatst waarbij de commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Bij geen van de drie video’s werd de “betaald partnerschap”-functie van het platform geactiveerd. Bij twee video’s werd ook helemaal geen aanduiding toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie. Bij één video werd wel “ad” toegevoegd, maar dergelijke afkorting maakt onvoldoende duidelijk dat er sprake is van een ‘advertentie’ of commerciële communicatie. Het merk of de partner werd ook wel nog vermeld bij de drie video’s, maar dit volstaat geenszins om alsnog de commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat Nour en Fatma Daghbouj de bepalingen van het artikel 53 van het Mediadecreet hebben geschonden.  

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Nour en Fatma Daghbouj

De VRM besluit dan ook Nour en Fatma Daghbouj te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Nour en Fatma Daghbouj
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 december 2023
Beslissingsnummer:
2023-053
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek