Waarschuwing voor Nathalie Meskens (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Nathalie Meskens op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 3 juli – 28 juli 2023. Het onderzoek betreft het profiel ‘nathaliemeskensofficial’ op Instagram.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Nathalie Meskens online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder (24 februari 2022, 30 maart 2022 en 13 september 2022) werd Nathalie Meskens door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.
Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM

Tijdens de onderzochte periode werden door Nathalie Meskens twee video’s geüpload die volgens de onderzoekscel commerciële communicatie bevatten.

Nathalie Meskens betwist dat bij één video sprake is van commerciële communicatie en voert aan dat die video een louter vriendschappelijke post betreft. De VRM oordeelt echter dat op basis van de beelden en het uitgesproken promotioneel karakter van deze video, het toch gaat om commerciële communicatie zoals bedoeld in het Mediadecreet.

De VRM besluit dat Nathalie Meskens bij de twee betreffende video’s op haar Instagram-profiel commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar heeft gemaakt.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Nathalie Meskens.

De VRM besluit dan ook Nathalie Meskens te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Nathalie Meskens
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek