Waarschuwing voor Lisa Sloodts (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Lisa Sloodts op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 15 maart – 15 april 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘lisasloodts’ (Instagram) en ‘lisa.sloodts’ (Tiktok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Lisa Sloodts online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder, op 16 februari 2022 – 4 april 2022 – 27 oktober 2022, werd Lisa Sloodts door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM. 

Vaststellingen bij de online geplaatste video’s van Lisa Sloodts

Op haar Instagramaccount heeft Lisa Sloodts tijdens de onderzochte periode in totaal zes video’s online geplaatst, waarvan zij niet ontkent dat het ging om ‘samenwerkingen’, maar wel aangeeft dat die niet tegen betaling gebeurden. Zowel het op uitnodiging gratis bijwonen van een evenement als gratis ontvangen producten zijn echter een “soortgelijke vergoeding” zoals bedoeld in artikel 2, 5°, van het Mediadecreet, waardoor hier dan ook voldaan is aan de definitie van commerciële communicatie.

Uit de beelden en het onderzoeksrapport blijkt dat bij deze zes onderzochte video’s de aanwezige commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers. Bij enkele video’s ontbreekt elke vermelding die op commerciële communicatie zou kunnen wijzen en bij de andere video’s werd enkel vermelding “gifted” of “invited” toegevoegd. Dit zijn niet alleen Engelse termen, die mogelijk niet alle Vlaamse volgers begrijpen, ook wijst de inhoud ervan onvoldoende duidelijk op de aanwezigheid van commerciële communicatie. Louter de toevoeging van deze labels, ook al wordt de partner of het merk getagd, volstaat bij deze video’s dan ook niet om de kijkers afdoende te wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie.

De VRM besluit dan ook dat Lisa Sloodts bij deze zes video’s commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar heeft gemaakt.

Bijgevolg heeft Lisa Sloodts de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Lisa Sloodts.

De VRM besluit Lisa Sloodts te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Lisa Sloodts
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juni 2023
Beslissingsnummer:
2023-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek