Waarschuwing voor Jade De Winter (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Jade De Winter op de platformdiensten Instagram, Tiktok, Youtube en Twitch aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 3 juli 2023-28 juli 2023. Het onderzoek betreft volgende kanalen en profielen:

  • jadedewinter’ op Instagram
  • justjadejj’ op Tiktok
  • JustJade’ op Youtube
  • JustJadeJJ’ op Twitch

De aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Jade De Winter online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder (12 januari 2022, 23 maart 2022, 5 augustus 2022 en 8 december 2022) werd Jade De Winter door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM


Op het Instagram- en Tiktok-profiel en op het Youtube-kanaal werden in de onderzochte periode samen acht video’s geüpload die volgens de onderzoekscel van de VRM commerciële communicatie bevatten.

Jade De Winter betwist niet dat in de onderzochte video’s commerciële communicatie aanwezig is, die niet gemakkelijk als dusdanig herkenbaar werd gemaakt overeenkomstig de richtlijnen uit het CCP.

Uit de beelden blijkt dat in alle 8 de video’s geen enkele advertentieterm of aanduiding van “betaald partnerschap” aanwezig was.
In enkele video’s wordt enige notie gemaakt van de aanwezigheid van commerciële communicatie maar de gebruikte vermeldingen (“AD” en “gifted”) volstaan echter niet om deze commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken voor de kijkers en volgers.
In enkele andere video’s worden de woorden “advertentie” of “publiciteit” vermeld, maar die vermeldingen gebeuren niet aan het begin van de beschrijving. De kijker dient het bericht zelf eerst open te klikken alvorens de woorden verschijnen. Hierdoor zijn ze voor de kijkers niet duidelijk zichtbaar. Op die manier wordt de aanwezigheid van commerciële communicatie onvoldoende duidelijk herkenbaar gemaakt. Dit is pas het geval indien de aanduiding duidelijk zichtbaar is op het ogenblik dat de video begint te spelen.

De VRM besluit dat Jade De Winter, bij de acht betreffende video’s die ze tijdens de onderzochte periode online heeft geplaatst, commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar heeft gemaakt. Bijgevolg heeft ze de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Jade De Winter.

De VRM besluit dan ook Jade De Winter te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Jade De Winter
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek