Waarschuwing voor Elke Sockeel (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Elke Sockeel op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 3 juli – 28 juli 2023. Het onderzoek betreft het profiel ‘elkesockeel’ op Instagram.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Elke Sockeel online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder (1 april 2022, 4 juli 2022, 4 augustus 2022 en 5 mei 2023) werd Elke Sockeel door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM

Volgens de onderzoekscel van de VRM werden in twaalf video’s commerciële communicatie niet als dusdanig gemakkelijk herkenbaar gemaakt.
Elke Sockeel erkent dat bij geen van de twaalf video’s in kwestie duidelijk was aangegeven dat het om ‘reclame’ ging en zij de regelgeving niet heeft nageleefd. Zij wijt dit in hoofdzaak aan haar veronderstelling dat bij afwezigheid van een financiële vergoeding er geen of minder herkenbaarheidsverplichtingen zouden gelden. In bepaalde gevallen geeft ze mee aan dat het om een vergetelheid, fout of slordigheid ging.

De VRM besluit dat verschillende video’s een inbreuk betekenen op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet, waarin wordt bepaald dat commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Elke Sockeel.

De VRM besluit dan ook Elke Sockeel te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Elke Sockeel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek