Waarschuwing voor Eline De Munck (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de  beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Eline De Munck op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 3 juli – 28 juli 2023. Het onderzoek betreft het profiel ‘elinedemunck’ op Instagram.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Eline De Munck online geplaatste video’s op dit platform.

Reeds eerder (23 februari 2022, 30 maart 2022 en 21 april 2023) werd Eline De Munck door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor mee informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Procol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing van de VRM

Uit het onderzoek blijkt dat bij drie video’s waarin commerciële communicatie voorkomt, deze niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Bij geen van de drie video’s werd de ‘betaald partnerschap’ functie van Instagram geactiveerd. Bij twee video’s werd ook helemaal geen aanduiding toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie, bij de andere video werd wel “ad” toegevoegd. De VRM duidt dat dergelijke afkorting echter onvoldoende duidelijk maakt dat er sprake is van een ‘advertentie’ of commerciële communicatie. Het merk of de partner werd bij twee video’s vermeld.

Bijgevolg besluit de VRM dat de betroffen video’s een inbreuk betekenen op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Eline De Munck.

De VRM besluit dan ook Eline De Munck te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Eline De Munck
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-043
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek