Waarschuwing voor Dennis Van Peel (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Dennis Van Peel op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 15 maart – 15 april 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘dennisvanpeel’ (Instagram en Tiktok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Dennis Van Peel online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder, op 18 mei – 20 oktober – 5 december 2022, werd Dennis Van Peel door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door hem online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM. 

Vaststellingen bij de online geplaatste video’s van Dennis Van Peel

Dennis van Peel geeft in zijn verweer toe dat hij op Tiktok tijdens de onderzochte periode een video online heeft geplaatst waarin commerciële communicatie aanwezig was die niet als dusdanig herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers.

Bijgevolg heeft Dennis Van Peel de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd)  en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Dennis Van Peel.

De VRM besluit Dennis Van Peel te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Dennis Van Peel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juni 2023
Beslissingsnummer:
2023-027
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek