VRM legt nv DPG Media (VTM3) boete op van 10.000 euro (sponsoring)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van vijf verschillende televisieomroeporganisaties (4 juli 2023, 17u-23), waaronder VTM3.

Tijdens de onderzochte periode wordt tweemaal een sponsorvermelding uitgezonden voor een keten van fietswinkels.

Volgens de onderzoekscel van de VRM bevatten deze sponsorvermeldingen door de duidelijke en gebiedende aansporing om langs te komen in de winkel, advies te verkrijgen van een verkoper én een e-bike op maat te verkrijgen, promotionele elementen die aansporen tot consumptie.

De boodschap gaat verder dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap, waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken.

Eén van de voorwaarden waaraan een sponsorvermelding dient te voldoen, bepaalt dat zij niet rechtstreeks mag aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen. Hierbij heeft de decreetgever meermaals toegelicht dat een sponsorvermelding zich op promotioneel vlak bijgevolg moet beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid.

NV DPG Media erkent dat de vermelding “Kom eens langs voor advies van onze experts. En een e-bike op jouw maat” rechtstreeks aanspoort tot consumptie, waardoor de sponsorboodschap in strijd is met artikel 91 van het Mediadecreet.

De VRM besluit dat de betrokken sponsorvermeldingen een wervend karakter hebben, de kijker rechtstreeks aansporen tot aankoop en niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.
Bijgevolg heeft nv DPG Media inbreuken begaan op artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat bij nv DPG Media reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld die met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd. Anderzijds houdt de VRM ook rekening met het beperkte bereik en marktaandeel van VTM3.

De VRM besluit VTM3 een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2023
Beslissingsnummer:
2023-050
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek