Procedure op tegenspraak tegen bv Telenet (doorgifte The Israeli Network) stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 8 februari 2023 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor m.b.t. het doorgeven van het niet-EU-omroepprogramma The Israeli Network door bv Telenet.

De aanleiding voor het onderzoek was een mogelijke inbreuk op de artikelen 186, §§ 3 en 4, en 188, eerste lid, van het Mediadecreet.

Op 24 maart ontvangt de VRM van bv Telenet de vraag om toestemming om The Israeli Network in Vlaanderen te mogen doorgeven.

Bij beslissing 2023-021 van 24 april geeft de VRM bv Telenet de toestemming, zoals bedoeld in artikel 188 van het Mediadecreet, om de programma’s van The Israeli Network in Vlaanderen door te geven.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak tegen bv Telenet zonder voorwerp en dan ook stopgezet

Partij 1:
VRM
Partij 2:
bv Telenet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juni 2023
Beslissingsnummer:
2023-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek