VRM verleent toestemming tot doorgifte The Israeli Network (BV Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een aanvraag (24 maart 2023) van bv Telenet waarbij deze de toestemming vraagt om de programma’s van The Israeli Network in Vlaanderen te mogen doorgeven.

Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om een omroeporganisatie die zich richt tot de Joodse gemeenschap buiten Israel, met een aanbod – dat in meerdere Europese landen beschikbaar is – van programma’s die eerder werden uitgezonden door Israelische omroeporganisaties die daartoe vergund zijn door de bevoegde regulator.

De VRM heeft geen kennis van problemen met deze omroeporganisatie in andere Europese landen. Verder bevat de aanvraag geen elementen die zouden leiden tot weigering van de gevraagde toestemming.

Bijgevolg kan de voorliggende aanvraag ingewilligd worden. De VRM verleent dan ook de toestemming tot doorgifte van de programma’s van The Israeli Network in Vlaanderen door bv Telenet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 mei 2023
Beslissingsnummer:
2023-021
Type procedure: