Intrekking erkenning VZW ZEN

Korte samenvatting van de beslissing:

Met een schrijven op 15 april 2023 bevestigt vzw ZEN formeel de uitzendingen te stoppen. Hierbij wordt de vergunning terugbezorgd aan VRM.

Uit de vaststellingen van de onderzoekscel van de VRM (14 – 15 april 2023),  in opvolging van VRM-beslissing 2023-002, blijkt dat er geen uitzendingen zijn en dat er ook geen zendmast meer staat op de vergunde locatie.

Gelet op het feit dat vzw ZEN heeft verklaard geen gebruik meer te zullen maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden via frequentiepakket 66 – Gent (104.5 FM), is het noodzakelijk om ter vrijwaring van de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden van zendmogelijkheden, naast de zendvergunning ook de erkenning op te heffen.

Bijgevolg beslist de VRM om de betroffen erkenning en zendvergunning op te heffen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW ZEN
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 mei 2023
Beslissingsnummer:
2023-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek