Procedure tegen vzw Radio VRD stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2022/025 (27 juni 2022) wordt vastgesteld dat vzw Radio VRD, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 54 wel uitzendingen verzorgt te Hasselt 106.1 MHz, maar geen gebruik meer maakt van de zendmogelijkheden te Diepenbeek 106.5 MHz. Vzw Radio VRD wordt daarbij in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 1 september 2022 aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van beslissing 2022/025 stelt de onderzoekscel op 21 september 2022 ter plaatse vast dat vzw Radio VRD gebruik maakt van alle haar toegewezen zendmogelijkheden.

Bijgevolg wordt de opgestarte procedure op tegenspraak stopgezet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio VRD
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 oktober 2022
Beslissingsnummer:
2022-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek