VZW Radio VRD dient zich uiterlijk tegen 1 september 2022 te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 18 mei 2022 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Radio VRD. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de lokale radio-omroeporganisatie uitzendingen verzorgt te Hasselt 106.1 MHz maar geen gebruik meer maakt van de zendmogelijkheden te Diepenbeek 106.5 MHz. De radio heeft hiervan geen melding gemaakt aan de VRM noch hiervoor een reden opgegeven.

Door één van de twee haar toegekende frequenties onbenut te laten, voldoet VZW Radio VRD niet aan haar uitzendverplichtingen uit artikel 133, § 1, eerste lid, en artikel 144, eerste lid, van het Mediadecreet, zoals die ook voortvloeien uit artikel 134, § 6, en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet.

De VRM kan de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie intrekken in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden. Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling door de VRM die de omroeporganisatie de kans biedt, ten vroegste binnen de maand, aan alle voorschriften te voldoen (overeenkomstig artikel 39 van het Procedurebesluit).

De VRM stelt aldus een inbreuk vast op artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet. VZW Radio VRD krijgt tot 1 september 2022 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio VRD
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 juli 2022
Beslissingsnummer:
2022-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek