Procedure op klacht (VZW Stadsradio Antigoon tegen VZW Totaal Radio) stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Per aangetekende brief van 29 juli 2021 heeft VZW Stadsradio Antigoon een klacht ingediend tegen VZW Totaal Radio.

De klacht heeft betrekking op de erkenning van Totaal als lokale radio-omroeporganisatie voor het frequentiepakket 15 Antwerpen 107.3 FM, Brasschaat 105.2 FM en Kapellen 105.9 FM wegens het niet-naleven van het erkenningsdossier en het erkenningsbesluit.

Volgens de klager zendt Totaal enkel uit in Kapellen en niet uit (of alleszins met minderwaardige materialen) op haar frequenties te Antwerpen en Brasschaat. Klager verwijst daarbij ook naar VRM-beslissing nummer 2020/009 (een ambtshalve procedure wegens niet-uitzenden, procedure werd evenwel stopgezet).

Daarnaast is Totaal volgens de klager volledig afgeweken van het erkenningsdossier. Er is met name een gebrek aan actieve programmatie en er worden enkel ‘voice-tracks’ gebruikt om de gesproken programma’s te brengen, aldus de klager.

Bij beslissing 2021/044 van 22 november 2021 heeft de VRM de erkenning van VZW Totaal Radio als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 15 – Antwerpen-Zandvliet/Brasschaat/Kapellen ingetrokken.

Bijgevolg is de klacht van VZW Stadsradio Antigoon zonder voorwerp geworden. De VRM beslist dan ook om de procedure op klacht van VZW Stadsradio Antigoon tegen VZW Totaal Radio stop te zetten.

Partij 1:
VZW Stadsradio Antigoon
Partij 2:
VZW Totaal Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 februari 2022
Beslissingsnummer:
2022-004
Type procedure:
Klacht