Overschrijden van maximale duurtijd van sponsorvermeldingen; waarschuwing voor VRT

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de uitzendingen van een aankondigingsspot voor ‘De Ronde van Frankrijk’ aan een onderzoek onderworpen. Het onderzoek had betrekking op de uitzendingen op 18 juli 2022 via het omroepprogramma ÉÉN. Op basis van dit onderzoek werd aan de algemene kamer van de VRM een rapport voorgelegd aangaande de overschrijding van de maximaal toegelaten duurtijd voor sponsorvermeldingen tijdens de bovengenoemde uitzendingen.

Artikel 92 van het Mediadecreet stelt o.a. dat de sponsorvermeldingen op de VRT uitsluitend mogen ingevoerd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen.

Tussen 18u59min09 en 18u59min24 werd echter door een materiële vergissing in het boekingsplatform een derde sponsorvermelding uitgezonden. Volgens VRT werd de aankondigingsspot voor ‘De Ronde van Frankrijk’ dus eenmaal vergezeld van drie sponsorvermeldingen van telkens vijf seconden waardoor de decretale limiet van tien seconden werd overschreden.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de vastgestelde inbreuk op een materiële vergissing zou berusten. Bijgevolg wordt door de VRM een waarschuwing uitgesproken.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 28 oktober 2022
Beslissingsnummer:
2022-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek