Ontbreken PP-logo: waarschuwing voor NV Via Plaza (Eclips TV)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (27 januari 2022 – 18u-24u), waaronder Eclips TV (NV Via Plaza).

Tijdens de onderzochte periode wordt een aflevering van de programmareeks ‘Bellissimo’ uitgezonden, een reisprogramma rond Noord-Italië. In het programma is productplaatsing aanwezig.

Artikel 100, § 1, 4°, van het Mediadecreet bepaalt dat bij programma’s met productplaatsing de kijkers duidelijk moeten worden gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Bij het besluit van 10 september 2010 heeft de Vlaamse Regering hiervoor een specifiek logo goedgekeurd en de manier verduidelijkt waarop dit PP-logo in beeld moet worden gebracht.

Het programma ‘Bellissimo’ wordt niet op passende wijze door middel van een PP-logo aangeduid als een programma dat productplaatsing bevat. Eclips TV erkent deze vaststelling en wijt het ontbreken van het PP-logo aan een onachtzaamheid.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuk voor het eerst bij Eclips TV wordt vastgesteld, evenals met het beperkte kijkbereik van het omroepprogramma.

De VRM besluit NV Via Plaza te waarschuwen voor de inbreuk.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Via Plaza
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 mei 2022
Beslissingsnummer:
2022-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek