Uitzenden van een te lange sponsorspot en -blok: waarschuwing voor ÉÉN

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (16 november 2020, 18u-24), waaronder ÉÉN (VRT).

Tijdens de onderzochte periode worden 55 sponsorvermeldingen uitgezonden. Eén van de sponsorvermeldingen heeft een duurtijd van 7 seconden en wordt voorafgegaan door een andere sponsorvermelding van 5 seconden.  Hierdoor begaat de VRT omwille van het uitzenden van sponsorvermelding die langer is dan de maximaal toegelaten duurtijd (5 seconden) en het uitzenden van een sponsorblok dat langer is dan de maximaal toegelaten duurtijd (10 seconden), een inbreuk op artikel 92 van het Mediadecreet.

De VRT erkent de vastgestelde feiten, en wijt deze aan een materiële vergissing.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat VRT recent geen gelijkaardige inbreuken heeft begaan en dat de vastgestelde inbreuk mogelijk op een materiële vergissing zou berusten.

De VRM besluit de VRT te waarschuwen.

Mediadecreet

Artikel 92 van het Mediadecreet bepaalt:

"De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsors of zijn producten of diensten.

De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermeldingen op de VRT toegestaan bij het tonen van tijdsaanduidingen en de weergave van de stand."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 maart 2021
Beslissingsnummer:
2021-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek