Erkenning VZW Atlantis Music (Frequentiepakket 19 – Asse 106.4 FM, Dilbeek 105.9 FM en Gooik 103.9 FM) ingetrokken

Korte samenvatting van de beslissing:

Met het schrijven van 25 september 2020 bevestigt VZW Atlantis Music formeel afstand te willen doen van de erkenning en het gebruik van het frequentiepakket 19. De VRM stelt dan ook vast dat VZW Atlantis Music een einde stelt aan de uitzendingen op frequentiepakket 19, met roepnaam Mooyzo Plus.

Het is bijgevolg noodzakelijk om, ter vrijwaring van de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden van zendmogelijkheden, de erkenning en zendvergunning van VZW Atlantis Music in te trekken.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Atlantis Music
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 november 2020
Beslissingsnummer:
2020-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek, Erkenning