Uitzenden niet-conforme sponsorboodschap - VRM legt VIER geldboete op van 10.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM controleerde de uitzending van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ (11 december 2018 – VIER).

Bij deze uitzending wordt een sponsorboodschap uitgezonden die niet in overeenstemming met het Mediadecreet is. Een sponsorvermelding mag namelijk niet rechtstreeks aansporen tot de levering tegen betaling van goederen of diensten en de boodschap moet zich beperken tot het verhogen van de merkbekendheid.

De VRM stelt echter vast dat de betroffen sponsorvermelding een wervend karakter heeft en de kijker rechtstreeks aanspoort tot consumptie.

Gelet op de uitzending in prime time, het groot aantal bereikte kijkers en een eerdere soortgelijke inbreuk, legt de VRM een administratieve geldboete op van 10.000 euro.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 maart 2019
Beslissingsnummer:
2019-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek