VRM legt VRT boete op van 12.500 euro (Dagelijkse Kost – Eén)

De VRM controleerde de uitzending van ‘Dagelijkse Kost’ (2 februari 2018 – Eén). Het programma bevat productplaatsing voor o.a. ‘Pur Natur’, een merk voor producten zoals yoghurt, melk, boter, room en ijs.

Het Mediadecreet laat toe dat productplaatsing in programma’s voorkomt, dit onder naleving van bepaalde voorwaarden. Zo mag er o.a. geen overmatige aandacht zijn voor merken of producten.

De VRM stelt vast dat de opstelling van het betrokken product en de duurtijd waarin het in beeld komt van dien aard zijn dat de VRT de limieten overschrijdt van de aandacht die in geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed. Er is aldus een prominente aanwezigheid van het product van ‘Pur Natur’ op het werkblad, waarbij het logo gedurende twee minuten van het veertien minuten durende programma heel duidelijk zichtbaar en centraal in beeld wordt gebracht. Hierdoor is er sprake van overmatige aandacht.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het programma in prime time werd uitgezonden en een groot aantal kijkers heeft bereikt. De VRM houdt er ook rekening mee dat de VRT reeds eerder bij beslissing 2017/046 voor een gelijkaardige inbreuk in hetzelfde programma werd gesanctioneerd.

De VRM legt bijgevolg een administratie geldboete van 12.500 euro op.

Mediadecreet

"§ 1. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 12 juni 2018
Beslissingsnummer:
2018-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek