VRM legt één 10.000 euro boete op (Dagelijkse Kost, niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing)

De VRM controleerde de uitzending van ‘Dagelijkse Kost’ (19 september 2017). Het programma bevat productplaatsing voor o.a. ‘Pur Natur’, een merk met producten als yoghurt, melk, room en ijs.

De VRM stelt vast dat gedurende vier minuten van het veertien minuten durende programma, er een prominente en constante aanwezigheid is van het product ‘Pur Natur’ in het midden van het werkblad. Het logo wordt hierbij bijna onafgebroken duidelijk zichtbaar en centraal in beeld gebracht. Hierdoor is sprake van overmatige aandacht. De VRT overtreedt bijgevolg het Mediadecreet m.b.t. het uitzenden van productplaatsing.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het programma in prime time werd uitgezonden en het groot aantal bereikte kijkers. De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

"§ 1. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 28 december 2017
Beslissingsnummer:
2017-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek