VRM legt Kanaal Z boete op van 1.250 euro wegens verschillende inbreuken op het Mediadecreet

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (5 maart 2018, 17u-23u), waaronder Kanaal Z.

Een uitgezonden sponsorboodschap en programma’s met productplaatsing blijken niet aan het Mediadecreet te voldoen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het feit dat dergelijke inbreuken niet voor het eerst bij Kanaal Z worden vastgesteld.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.250 euro op te leggen.

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

'Programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

...

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

...'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 juni 2018
Beslissingsnummer:
2018-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek