Gevraagde zendvergunning (NV Topradio) niet toegekend

De VRM ontving een aanvraag van NV Topradio voor een zendvergunning voor Sint-Gillis-Was 105.3 MHz.

Een verplaatsing van een zendinstallatie mag op grond van artikel 135 van het Mediadecreet slechts toegestaan worden door de VRM voor zover de verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport van de ingenieur van de VRM blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan om volgende redenen:

  • Het betreft een verhuizing van ongeveer 5,5 km t.o.v. de antennesite opgenomen in de oproep van 16 mei 2017 en een verhuizing van ongeveer 13 km t.o.v. het theoretisch punt in het oorspronkelijk plan van Genève 1984
  • Uit de gevoerde storingsberekeningen blijkt dat door de beoogde verhuizing van Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz verschillende frequenties ernstig gestoord worden.
  • Daarenboven bedraagt de afstand van de nieuwe gewenste antennesite van Sint-Gillis-Waas 105.3 MHz tot de antennesite van Hamme 105.2 MHz uit frequentiepakket 53 slechts 7.5 km. Deze afstand is te klein opdat twee 100 Watt-zenders met een frequentieverschil van slechts 100 kHz elkaar niet zouden kunnen storen.

Bijgevolg beslist de VRM dat de gevraagde zendvergunning niet kan worden toegekend.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Topradio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 juli 2018
Beslissingsnummer:
2018-031
Type procedure:
Erkenning