VRT gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen (CANVAS – ‘Extra Time’)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (25 oktober 2016, 16u-22u), waaronder Canvas.

Tijdens de onderzochte periode werd het programma ‘Extra Time’ heruitgezonden.

Uit de controle blijkt dat de duurtijd van de sponsorvermelding voor ‘Unibet’ (voor en na het programma) langer dan vijf seconden per sponsorvermelding bedraagt en eveneens langer dan tien seconden in totaal bedraagt. Dit wordt niet betwist door de VRT.

De VRM besluit dat de VRT zo een inbreuk begaat op artikel 92 van het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met enerzijds de ernst van de inbreuk en anderzijds het beperkte marktaandeel van het programma en het gegeven dat de omroeporganisatie recent geen gelijkaardige inbreuken heeft begaan.

De VRM beslist de VRT te waarschuwen voor deze overtreding.

Mediadecreet

Artikel 92 van het Mediadecreet bepaalt:

"De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsors of zijn producten of diensten.

De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermeldingen op de VRT toegestaan bij het tonen van tijdsaanduidingen en de weergave van de stand."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 februari 2017
Beslissingsnummer:
2017-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek