VIER: Uitzenden van reclame in een film: ‘Star Wars: the Empire strikes back’

De VRM controleerde de uitzending ‘Star Wars: the Empire strikes back’ (VIER, 11 december 2015). Er wordt in deze film gedurende zeven seconden een geanimeerde projectie toegevoegd met ‘Star Wars’ – figuren, ‘Star Wars’-logo, de tekstuele vermelding ‘The force awakens’ en de tekstuele vermelding ‘vanaf 16 december in de bioscoop’.                                                                                                                        

De VRM is van oordeel dat deze geanimeerde projectie, uitgezonden in de vorm van commerciële communicatie (reclame) tijdens de speelfilm, niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar is. Bijgevolg heeft SBS de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden, waarin bepaald wordt dat commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut gemakkelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn.

De VRM besluit hiervoor een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

Artikel 53 van het Mediadecreet schrijft voor:

"Commerciële communicatie moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn."

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek