Sponsorvermelding bol.com: geen inbreuk bij Eén

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (10 april 2016, 17u-23u), waaronder Eén.

Tijdens de onderzochte periode wordt tweemaal een sponsorvermelding uitgezonden voor bol.com.

Uit de beelden blijkt dat de woorden "denk je aan koken, denk je aan onze kookwinkel" uitsluitend auditief maar niet visueel worden vermeld. De VRM stelt dan ook vast dat deze bewoordingen en de gehanteerde intonatie door de voice-over in de betrokken sponsorvermelding vrij vaag zijn zodat er geen sprake is van een vraagstelling of rechtstreekse aanspreking die de kijker zou aanzetten tot consumptie.

Er wordt geen inbreuk op het Mediadecreet (artikel 2, 41°) vastgesteld.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 september 2016
Beslissingsnummer:
2016-041
Type procedure:
Beslissing