Specifiek aanprijzen / rechtstreeks aansporen tot aankoop in een gesponsord programma: waarschuwing voor Njam!

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (20 februari 2016, 16u-22u), waaronder Njam!.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘DIY’ uitgezonden. Het programma bestaat uit vijf verschillende rubrieken waarin telkens iets wordt gemaakt, o.a. madeleines.

Het logo voor productplaatsing wordt getoond aan het begin en aan het einde van het programma. Het programma wordt gesponsord, een sponsorvermelding wordt aan het begin en op het einde van het programma getoond. De rubriek waarin madeleines worden gemaakt, duurt zes minuten en twintig seconden. Om de madeleines te maken gebruikt de chef ‘Tagatesse’-suiker.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat de positieve eigenschappen van dit product door de chef op een rij worden gezet: ‘ideaal om af te kicken van een suikerverslaving’, ‘dezelfde zoete smaak als suiker’ en ‘je moet er veel minder van gebruiken dan van gewone suiker’.

Uit de beelden blijkt ook dat de verpakking van de ‘Tagatesse’-suiker als enige ingrediënt gedurende het hele recept zichtbaar in beeld staat. Op het moment dat de positieve eigenschappen auditief worden vermeld, neemt de chef de verpakking er bij. Gedurende de veertien seconden dat de chef de verpakking vast heeft en toont, is deze tot tweemaal toe drie à vier seconden schermvullend in beeld.

Door de combinatie van die beelden met de auditieve opsomming van de promotionele kenmerken van het product, gaat het programma veel verder dan louter nieuwe of interessante eigenschappen van producten onder de aandacht brengen. De VRM meent dat er sprake is van specifiek aanprijzen en het rechtstreeks aansporen tot aankoop.

De VRM besluit Njam! te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de afgelopen jaren geen gelijkaardige inbreuk op het Mediadecreet werd vastgesteld.

Mediadecreet

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Njam!
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 juni 2016
Beslissingsnummer:
2016-030
Type procedure:
Beslissing