Gevraagde zendvergunning NV Vlaanderen Eén (Nostalgie - 103.5 MHz Gent) niet toegekend

De VRM ontving op 8 september 2016 een aanvraag van NV Vlaanderen Eén tot wijziging van zendvergunning voor de frequentie 103.5 MHz Gent.

Artikel 135 van het Mediadecreet bepaalt dat een verplaatsing van de zendinstallatie slechts toegestaan mag worden door de VRM voor zover de verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport van de Media-Ingenieur van de VRM (18 oktober 2016) blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan om volgende redenen:

  • Door de verhuisaanvraag komt de zender Gent 103.5 MHz dichter te liggen bij de zender Gent 103.8 MHz, wat leidt tot een onaanvaardbare toename van storingen op Gent 103.8 MHz.
  • De vereiste beperkingen zijn van die omvang dat de situatie van Gent 103.5 MHz drastisch verslechtert tegenover het gepubliceerde theoretisch Vlaams frequentieplan.
  • De frequentie 103.5 MHz is op de nieuw aangevraagde locatie te Gent als incompatibel te beschouwen met de frequentie 103.8 MHz.

Bijgevolg wordt beslist de gevraagde zendvergunning niet toe te kennen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaanderen Eén
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 november 2016
Beslissingsnummer:
2016-056
Type procedure:
Vergunning