VRT (Eén) gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (9 april 2015, 17u-23u), waaronder Eén.

Tijdens de gecontroleerde periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor ‘Campari’. Deze vermelding wordt geïdentificeerd als een sponsorvermelding door het vertonen van de visuele tekst “Met dank aan Campari Tonic” gedurende de hele uitzending. De tekst is onduidelijk leesbaar omdat de letters te klein en te transparant zijn.

Eveneens wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor ‘Crelan’. Deze vermelding wordt geïdentificeerd als een sponsorvermelding door het vertonen van de visuele tekst “Met dank aan” gedurende de gehele uitzending. De tekst wordt getoond boven het Crelan-logo. De tekst is echter onduidelijk leesbaar omdat de letters te klein en te transparant zijn. Bovendien wordt de tekst enkele momenten onzichtbaar door het contrast met de achtergrond.

De VRM meent dat hierdoor de kijker onvoldoende duidelijk gewezen wordt op het bestaan van de sponsoringovereenkomst. Bijgevolg begaat de VRT een inbreuk op artikel 91, 3°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat de VRT inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. Bovendien valt de VRT met deze inbreuk niet in herhaling met vroegere soortgelijke inbreuken. De VRM besluit dan ook de VRT te waarschuwen voor deze inbreuk.

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 oktober 2015
Beslissingsnummer:
2015-054
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek