VRM legt VTM boete op van 2.500 euro voor het uitzenden van een niet conforme sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (26 september 2014, 18u-24u), waaronder VTM.

Tijdens de controle zendt VTM een sponsorboodschap uit voor Côte d’Or. De sponsorboodschap toont het product ‘Mignonette Noir Praliné’ en de verpakking van het product. Op de verpakking in de spot wordt het woord ‘NIEUW’ vergroot, in duidelijk leesbare letters weergegeven.

Sponsorboodschap

De decreetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen sponsorboodschappen enerzijds en reclameboodschappen anderzijds. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het onderscheidend criterium tussen beide de boodschap is. Zo mag een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline voldoet hieraan omdat deze niet aanzet tot consumptie.

De VRM stelt vast dat de sponsorboodschap van Côte d’Or veel meer bevat dan de toegelaten louter imago-ondersteunende slogan. De sponsorvermeldingen bevatten promotionele elementen die aanzetten tot consumptie, in de vorm van het specifieke woordgebruik ‘NIEUW’. Bovendien heeft de sponsor in dit geval in de sponsorvermeldingen ook wijzigingen aangebracht aan de originele verpakkingen, zoals die in de handel te verkrijgen zijn.  Zo is onder meer het lettertype van het woord ‘NIEUW’ vergroot waardoor die vermelding nog extra geaccentueerd wordt.

De VRM besluit VTM hiervoor een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Commerciële communicatie - suikerhoudend snoepgoed

De VRM stelt eveneens vast dat de spot commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed betreft. Het logo dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt echter.

Medialaan erkent dat op commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed (zoals in het geval van de sponsorvermelding van Côte d’Or) een gestileerd logo van een tandenborstel moet worden opgenomen.

De omroeporganisatie bezorgt aan de algemene kamer stukken waaruit blijkt dat op de sponsorvermelding van dezelfde adverteerder eind oktober het logo wel werd opgenomen. Medialaan stelt eveneens maatregelen te hebben genomen om dit soort zaken in de toekomst te vermijden.

De VRM geeft Medialaan een waarschuwing voor deze inbreuk.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Afbeeldingen

afbeelding suikerhoudend snoepgoed
afbeelding suikerhoudend snoepgoed
Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 februari 2015
Beslissingsnummer:
2015-002
Type procedure:
Beslissing