Vijf gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (10 maart 2015, 17u-23u), waaronder Vijf.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden. De VRM stelt vast dat de sponsorvermelding geen sponsoridentificatie noch enig duidelijk identificerend element bevat.

SBS Belgium erkent het ontbreken van een sponsoridentificatie op deze sponsorvermelding en wijt dit aan een administratieve vergissing. De omroeporganisatie voegt er aan toe het toezicht op de controleregels met betrekking tot sponsoridentificatie te hebben verstrengd.

De VRM besluit Vijf te waarschuwen voor deze inbreuk. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat SBS Belgium inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuk in de toekomst te vermijden. Bovendien valt SBS met deze inbreuk niet in herhaling met vroegere soortgelijke inbreuken.

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek