Studio 100 TV gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (27 oktober 2014, 15u-21u), waaronder Studio 100 TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt vijfmaal een reclamespot ‘K3-koekjes’ uitgezonden. Het betreft een reclamespot voor suikerhoudend snoepgoed (koek met fruitsmaak). Het Mediadecreet bepaalt dat commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed uitgezonden moet worden met vermelding van een specifiek logo (gestileerde tandenborstel-afbeelding) dat op een duidelijke en contrasterende wijze moet worden getoond. Dit blijkt bij Studio 100 TV niet het geval te zijn.

Studio 100 TV erkent de inbreuk.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat Studio 100 TV aanvoert inmiddels maatregelen te hebben genomen om dergelijke inbreuk in de toekomst te vermijden. Bovendien wordt deze inbreuk voor het eerst vastgesteld bij Studio 100 TV. Er wordt bijgevolg een waarschuwing gegeven.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Afbeeldingen

Logo suikerhoudend snoepgoed
Logo suikerhoudend snoepgoed
Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Studio 100 TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek