Boete van 2.500 euro voor Acht: uitzenden van te veel reclame/telewinkelen per klokuur

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (4 december 2014, 19u-01u), waaronder Acht.

De VRM stelt tussen 23u en 24u een overschrijding van het maximaal toegelaten percentage zendtijd voor reclame en telewinkelen per klokuur vast. Door Acht wordt in deze tijdspanne dertien minuten en tweeëndertig seconden zendtijd besteed aan reclame en telewinkelspots. Acht bevestigt de overschrijding.

Het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent (12 minuten) mag bedragen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het overschrijden van het toegelaten percentage televisiereclame- en telewinkelspots een ernstige inbreuk betekent. Bovendien werd Acht in het verleden (beslissing 2014/008) reeds voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Anderzijds houdt de VRM rekening met de beperkte schaalgrootte van de omroeporganisatie, de relatief lage inkomsten die de reclamespots opbrachten en de lage kijkcijfers.

De VRM besluit dan ook een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 april 2015
Beslissingsnummer:
2015-017
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek