Acht gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (26 september 2014, 18u-24u), waaronder Acht.

Tijdens de onderzochte periode wordt een reclamespot uitgezonden voor ‘Lotus: Suzy Wafels’ (suikerwafel met chocolade). Het Mediadecreet bepaalt dat commerciële communicatie voor suikerhoudende snoepgoed uitgezonden moet worden met vermelding van specifieke logo (gestileerde tandenborstel-afbeelding) dat op een duidelijk en contrasterende wijze moet worden getoond. Dit blijkt bij Acht niet het geval te zijn.

Acht betwist de vaststellingen van de VRM niet.

Bij het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Mediadecreet die betrekking hebben op de omroeporganisaties en hun omroepdiensten, geldt als uitgangspunt dat de omroeporganisaties steeds zelf verantwoordelijk zijn voor de omroepdiensten die zij aanbieden en gesanctioneerd kunnen worden door de VRM bij overtredingen op deze bepalingen. Onderliggende contractuele afspraken met betrekking tot de uitgezonden omroepdiensten – met inbegrip van commerciële communicatie- tussen de omroeporganisatie en andere partijen, doen daaraan geen afbreuk.

Het feit dat Bites Europe, via een externe reclameregie, contractueel heeft bepaald dat adverteerders, bij de uitzending van hun reclamespots door Bites Europe, zelf verantwoordelijk blijven voor de inhoud, doet geen afbreuk aan de verplichting van Bites Europe om als omroeporganisatie de relevante bepalingen van het Mediadecreet na te leven.

De VRM besluit Acht te waarschuwen voor deze overtreding op het Mediadecreet. De VRM houdt bij de beoordeling rekening dat Acht deze overtreding voor de eerste maal begaat.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Afbeeldingen

Logo suikerhoudend snoepgoed
Logo suikerhoudend snoepgoed
Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 februari 2015
Beslissingsnummer:
2015-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek