VRM waarschuwt VTM voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (13 augustus 2014, 8u-20u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode wordt na het weerbericht een sponsorvermelding voor ‘Expo Dino Adventure’ uitgezonden. Deze sponsorvermelding duurt ongeveer 8 seconden.

Tijdens de sponsorboodschap is volgende auditieve boodschap (voice-over) te horen: “Zon of regen, ga deze zomer op Dino-avontuur in Antwerpen.” De sponsorboodschap eindigt met een centraal en beeldvullende schriftelijke vermelding: “Expo Dino Adventure – 50 Dino’s veroveren Antwerpen – Expo-dino-adventure.be.” Een jongentje steekt de duim omhoog en roept “Toppie!”.

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1, 7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s), ze mogen geen audiovisuele reclamespots worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan de definitie van sponsoring, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

De VRM meent dat het in voorliggend geval niet gaat om een louter imago-ondersteunende boodschap of baseline van de sponsor in kwestie. De sponsorvermelding voor Expo Dino Adventure roept expliciet op om naar het evenement te gaan en bevat dus een specifiek promotioneel element dat aanzet tot consumptie.

Daarenboven werd voor de sponsorvermelding een korte bumper uitgezonden, vrijwel identiek aan de bumper die daarop volgt en het reclameblok inleidt. Hierdoor verdwijnt voor de kijker elke onderscheid tussen deze wervende reclameboodschap en de daaropvolgende reclameboodschappen.

De VRM besluit VTM te waarschuwen voor deze overtreding.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"In dit decreet wordt verstaan onder:

46° zelfpromotie : de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma’s of netten.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 december 2014
Beslissingsnummer:
2014-049
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek