Stories TV gewaarschuwd voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (10 juli 2014, 17u-23u), waaronder Stories TV (NV Vlamex).

Tijdens de onderzochte periode wordt het auto- en rallyprogramma 'Pitstoptv.be' uitgezonden. Voor de aanvang van het tweede deel van het programma wordt een sponsorvermelding voor www.ikrijslim.be uitgezonden.

De spot duurt zeven seconden en bestaat uit een stilstaande en beeldvullende afbeelding van een wagen. Bovenaan in beeld wordt volgende tekst vermeld: (vraag)... "ZIN IN EEN SPLINTERNIEUWE WAGEN?" ... (antwoord) WWW.IKRIJSLIM.BE. Naast de wagen werd een andere visuele vermelding weggeblurd.

Omstreeks 20u30 wordt het programma ‘Op Zwier’ uitgezonden. Tijdens het programma wordt een sponsorvermelding voor ‘Decoranda’ uitgezonden. De sponsorvermelding duurt vijf seconden en bestaat uit een stilstaande en schermvullende afbeelding.  Bovenaan in beeld wordt volgende tekst vermeld: ‘NU AANTREKKELIJKE ZOMERACTIES’. Het logo van Decoranda is te zien alsook twee slogans: ‘Leef buitengewoon binnen’ en ‘Een veranda, denk Decoranda’. Tenslotte wordt getoond: ‘Showrooms Gent & Maldegem’. De vermelding wordt auditief begeleid : ‘Geniet van een heerlijke barbecue aan een veranda van Decoranda’.

Volgens de VRM stroken beide sponsorboodschappen niet met artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

"In dit decreet wordt verstaan onder:
41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Uit de memorie van toelichting (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 102/1, 7) blijkt dat een sponsorvermelding beperkt moet blijven tot de vermelding van de sponsor(s), ze mogen geen audiovisuele reclamespots worden. In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1218/4, 3) wordt het onderscheid tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap als volgt verduidelijkt: "Het onderscheidende criterium is dan ook de boodschap, en niet de vorm, van de sponsorvermelding. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline van de sponsor voldoet aan artikel 2, 16°, omdat deze niet aanzet tot consumptie."

De VRM besluit dat het hier niet gaat om een louter imago-ondersteunende boodschap van de sponsor in kwestie. Beide sponsorvermeldingen bevatten specifieke promotionele elementen, die aanzetten tot consumptie door het gebruik van de woorden ‘zin in’, ‘splinternieuw’ en ‘nu aantrekkelijke zomeracties’. Door in de eerste sponsorvermelding de website ‘www.ikrijslim.be’ als antwoord voor te stellen op de vraag ‘zin in een splinternieuwe wagen?’, wordt de kijker aangespoord om die website te bezoeken. De tweede sponsorvermelding (Decoranda) zet dan weer aan tot consumptie door promotionele acties te vermelden. 

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlamex
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 december 2014
Beslissingsnummer:
2014-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek